Dag 397: Tangalle
Thursday, 3 April 2008
ImageNa een paar dagen 'kou' willen we graag verder zuidwaarts naar de kust. De bus doet er zo'n vier uur over en in het begin van de rit zijn er nog geen zitplaatsen vrij en moeten we even staan. Als er een man opstaat en de bus uitgaat denkt Arjan ook een plaatsje te hebben gevonden, maar het oude kleine vrouwtje dat nog op het bankje zit, schuift direct naar het midden. Arjan probeert zich toch naast de vrouw te plaatsen, maar deze oma geeft niet op en blijft stug in het midden van de bank zitten... Later kunnen we gelukkig naast elkaar zitten en zien dat ook de lokale bevolking geen extra ruimte krijgt bij deze stugge tante.

Bij het vorige guesthouse in Ella hadden we al aangegeven dat we een suggestie van hun in Tangalle wel zouden bekijken en dat het guesthouse dan zou zorgen voor vervoer vanaf het busstation. Op het busstation komt er alleen niemand op ons af (ondanks dat we vrij herkenbaar zijn als enige toeristen met backpacks) en pakken we dus zelf een rickshaw naar het guesthouse. De tsunami heeft hier drie jaar geleden flink huisgehouden en derhalve zijn veel guesthouses van vroeger simpelweg weggespoeld. Enkelen hebben weer huisjes opgebouwd en degene waar we terecht komen heeft dit ook bijzonder goed gedaan. De toeristen blijven echter - door de oorlogsdreiging - uit en dus zijn we weer de enige gasten. Nadat we hebben geluncht lopen we het strand af en zien nagenoeg geen andere toeristen en slecht twee andere guesthouses. Zo verlaten als hier hebben we het waarschijnlijk nog nooit gezien ondanks het feit dat het hier prachtig is!
 
< Vorige   Volgende >
Copyright 2004-2008 Lifecontroller